Đối thoại chính sách: Phụ nữ được lên tiếng

Đối thoại chính sách là hoạt động đối thoại giữa các bên liên quan nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin, kiến thức, để kết nối và hỗ trợ nhau thực hiện các nhiệm vụ, thúc đẩy vai trò trong thực thi các chính sách tại địa phương. Các buổi đối thoại chính sách được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tổ chức thời gian qua không chỉ giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ được lên tiếng đối với những vấn đề phụ nữ quan tâm mà còn giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm bắt thực tiễn cuộc sống, giải đáp các thắc mắc, nguyện vọng và tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Phụ nữ được lên tiếng