Gần 9.100 người được tập huấn hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử

Ngày 2-12, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và tiếp cận một số dịch vụ tiện ích trên nền tảng công nghệ số.