Thành lập điểm 6 Tổ truyền thông cộng đồng

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Từ ngày 15-8 đến 26-9, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 6/6 Tổ truyền thông cộng đồng tại các xã điểm triển khai thực hiện Dự án 8 của tỉnh, với 46 thành viên tham gia.

Sẵn sàng cho Lễ hội Áo dài Thành Tuyên

Lễ hội Áo dài Thành Tuyên là một trong những chương trình đặc sắc nằm trong chuỗi các hoạt động tham gia hưởng ứng Chương trình du lịch "Qua những ...