Những tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với đô thị văn minh, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã triển khai đến các cơ ...