Thí sinh đỗ nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2, 3...

Để bảo đảm quyền lợi cũng như tuân thủ đúng nguyên tắc trong khâu xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đọc và ghi nhớ các nội dung cơ bản của quy chế tuyển sinh do Bộ ban hành năm 2022.

Nâng bước em đến trường

Từ năm 2021, tỉnh ta đã bắt đầu triển khai Tiểu dự án 1 “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú, trường ...