Bảo Vy đam mê môn Sinh học

Em Nguyễn Bảo Vy, học sinh lớp 9D1, trường THCS Kỳ Lâm (Sơn Dương) là học sinh giỏi toàn diện, trong đó em có niềm đam mê đặc biệt với môn Sinh học. ...