Phòng, chống bạo lực học đường

Bạo lực học đường trở thành vấn đề nóng, mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường và xã hội. Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ...

Chặng đường đáng tự hào

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1990 - 2020), các thế hệ cán bộ giáo viên, học sinh Trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn) không ngừng nỗ lực đạt ...

Gắn bó với sự nghiệp “trồng người”

45 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, 15 năm tuổi Đảng, chị Hà Thị Hải Yến, dân tộc tày, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THPT tỉnh vinh dự ...