500 sinh viên được tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sáng 12-4, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban chi đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ),Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội cho 500 sinh viên Trường Đại học Tân Trào.