Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc làm việc tại Tuyên Quang

Chiều 24-3, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã làm việc tại UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.