61. Nghị quyết quy định chính sách hỗ tợ thực hiện phân bố dân cư ác vùng, thiên tai đặc biệt khó khăn di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
62. Nghị quyết bổ sung một số điều của NQ ố 25/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, tan máu bẩm sinh trên địa bàn tỉnh
63. Nghị quyết quy định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
64. Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
65. NQ quy định mẫu hồ sơ trình tự thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế XH vùng đồng bào DTTS
66. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn
67. Quyết định ban hành quy định hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Hội LHPN Việt Nam
68. Đề cương Luật Họp tác xã
69. Tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
70. V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
71. NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 184+510 - Km 201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279 huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)
72. NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
73. Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ khoá XVII
74. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
75. V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ