Tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín

Thời gian qua, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Cung cấp thông tin cho người có uy tín vừa là chính sách dân tộc, vừa là nhiệm vụ quan trọng.

Những năm qua, đề cao vai trò và chú trọng thông tin tuyên truyền đến đối tượng người có uy tín, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền dành riêng cho người có uy tín với hàng nghìn tin, bài, ảnh được đăng tải trên các ấn phẩm, phương tiện của các cơ quan báo chí. Trong đó, nội dung trọng tâm là: Những chủ trương, chính sách mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc dân tộc; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch; phê phán đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tiếp tục vạch trần âm mưu của kẻ xấu nhằm kích động phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc ở các vùng trọng điểm. Nội dung tuyên truyền phần lớn về xây dựng đời sống văn hóa; cổ vũ, hướng dẫn đồng bào biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp về tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, nghệ thuật tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; những tấm gương người có uy tín, người DTTS tiêu biểu.

Ông Nguyễn Xuân Lịnh, người có uy tín thôn 5, xã Lang Quán (Yên Sơn) đang theo dõi thông tin trong tỉnh trên Báo Tuyên Quang.

Hàng tuần, ông Nguyễn Xuân Lịnh, người có uy tín thôn 5, xã Lang Quán (Yên Sơn) đều đặn được nhận các ấn phẩm Báo Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang vùng cao, Báo Dân tộc và phát triển. Ông chia sẻ, bấy lâu nay ông coi kênh thông tin qua các tờ báo này là "món ăn tinh thần" không thể thiếu. Qua đó, ông cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thông tin về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trong huyện, trong tỉnh, trong cả nước để chuyển tải đầy đủ đến đồng bào DTTS. "Tôi cũng thường sưu tầm những tấm gương tốt, các mô hình kinh tế, cách làm hay trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... để chia sẻ, tuyên truyền đến đảng viên, quần chúng nhân dân..." - ông Lịnh cho biết thêm.

Bà Phạm Thị Thanh Dung, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, mặc dù, việc cấp phát báo còn nhiều khó khăn: địa hình hiểm trở, đồi núi quanh co, đi lại rất khó khăn, đặc biệt là những ngày mưa gió. Do đó, việc cấp phát báo đôi lúc còn phát chậm, chưa đảm bảo về thời gian... Bưu điện tỉnh luôn quán triệt đến đội ngũ nhân viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm, cấp phát báo đến tay người có uy tín đảm bảo kịp thời, không mất tính thời sự của báo chí. Riêng từ năm 2020 đến nay, Bưu điện tỉnh đã cấp phát 768 kỳ, gần 709.000 tờ Báo Tuyên Quang; trên 160.000 tờ Báo Dân tộc và phát triển cho trên 3.300 lượt người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, cung cấp thông tin được Ban Dân tộc, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Từ năm 2021 - 2023, đã tổ chức 18 hội nghị cung cấp thông tin cho trên 1.440 lượt người có uy tín về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, triển khai các chương trình mục tiêu  quốc gia; công tác dân vận trong đồng bào DTTS; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào DTTS… Bà Hoàng Thị Uyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Bờ Hồ, xã Kháng Nhật (Sơn Dương) bày tỏ: Với cán bộ chủ chốt, người có uy tín như bà công tác dân vận đặc biệt quan trọng. Nhờ những hội nghị cung cấp thông tin, bản thân bà được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đến với cấp trên đối với công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, được nâng cao nhận thức, kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở. Từ đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào được kịp thời.

Thông tin cung cấp cho người có uy tín trở thành những cẩm nang, nguồn tư liệu để người có uy tín vận dụng, phát huy tốt vị trí, vai trò của mình tại địa phương trên các lĩnh vực trong cộng đồng đồng bào DTTS. Qua các hội nghị tập huấn, người có uy tín trong tỉnh có cơ hội tham quan, học tập các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương.  Đó là cơ hội, động lực cho người có uy tín tự nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng góp phần phát huy vai trò, vị thế vận động đồng bào DTTS gìn giữ khối đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục