Cùng tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người

Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" (30/7), TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai tuyên truyền kiến thức về phòng, chống mua bán người thông qua hình thức trắc nghiệm trên ứng dụng Google Biểu mẫu (Google form) cho hội viên, phụ nữ và nhân dân. Bài trắc nghiệm kiến thức gồm 24 câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên về chủ đề phòng, chống mua bán người.

Đồng bào Tày làm homestay

Với lợi thế riêng, nhiều bản làng người Tày đã cải tạo ngôi nhà sàn truyền thống để làm du lịch homestay. Cách làm này bước đầu đã tạo sức lan tỏa và ...

Nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên

Được thành lập hơn 3 năm qua, mô hình “Tự phòng” tại thôn Dộc Vầu của Hội LHPN xã Vân Sơn (Sơn Dương) đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý ...