Hội thảo khoa học về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

Chiều 29-11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể gắn với đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành; đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.

Những năm qua, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang trại trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, giúp các thành viên gắn kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Số hợp tác xã tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ cao theo tiêu chuẩn, quy chuẩn ngày càng tăng. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 440 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã đã góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh, tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Tại Hội thảo, đại diện các địa phương, cơ quan quản lý, hợp tác xã đã tích cực tham gia thảo luận đánh giá, tổng hợp kết quả đã đạt được; các cơ chế chính sách về đổi mới, phát triển, và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. 

Đồng thời, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường đổi mới, phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành hợp tác xã trong thời gian tới.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục