Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo ký. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản này.

Phòng, chống bạo lực học đường

Bạo lực học đường trở thành vấn đề nóng, mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường và xã hội. Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ...

Chặng đường đáng tự hào

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1990 - 2020), các thế hệ cán bộ giáo viên, học sinh Trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn) không ngừng nỗ lực đạt ...