1. KẾT HÔN SỚM VÀ NHỮNG TÁC HẠI ĐỐI VỚI TRẺ EM
2. Tăng cường công tác phòng chống cứu nạn của UBND tỉnh Tuyên Quang
3. V/v tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022
4. V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi tập trung đông người
5. V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
6. V/v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh
7. V/v tuyên truyền tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8. V/v phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Công tác XH VN 25/3/2021”
9. V/v tham gia cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”
10. V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2021
11. V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”
12. V/v tăng cường các biện pháp PC tai nạn thương tích cho trẻ em
13. V/v triển khai tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc
14. V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021
15. V/v hưởng ứng chương trình “Vì nụ cười Phụ nữ”