1. Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
2. Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
3. Kế hoạch tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
4. Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
5. Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
6. KH thực hiện Chương trình mục tiêu QGXDNT mới gắn với Cuộc vận động “XD gia đình 5 không, 3 sạch ” năm 2021
7. Kế hoạch thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
8. Kế hoạch Kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021
9. Kế hoạch Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
10. Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ GĐ, giai đoạn 2021 - 2025
11. Tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi - hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh và phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
12. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027”
13. Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
15. Kế hoạch thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025